O nama

Preduzeće Azzurra d.o.o. Nevesinje osnovano je u oktobru 2002. godine sa sjedištem u Banja Luci, kao preduzeće za trgovinu na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima. Od 01.01.2005. godine preduzeće sa sjedištem prelazi u Gacko , a od jula 2009. godine sjedište preduzeća je u Nevesinju.

Svoju robu preduzeće plasira na domaćem, a manjim dijelom na inostranom tržištu . Najveći dio robe za prodaju preduzeće nabavlja iz inostranstva, a manji dio od dobavljača iz Bosne i Hercegovine. Preduzeće AZZURRA D.O.O. trenutno zapošljava 11 radnika.

Azzurra DOO

Misija

Naš cilj je opstanak i razvoj preduzeća na tržištu. Sa potrošačima njegujemo partnerske odnose, našom ponudom proizvoda za svakodnevnu upotrebu težimo da stvorimo najbolje uslove za potrošače. Stvaramo prijatno radno okruženje i podržavamo u radu brojne sportske, kulturne i humanitarne organizacije.

Partner smo vrijedan povjerenja.